Jūs atrodaties sadaļā   Garantijas

Garantijas

 

GUARANTEE

 Uzņēmums „RIKI.LV” garantē piedāvātas preces kvalitāti un apliecina to ar Eiropas kvalitātes un drošības sertifikātiem.

 Gadījumā, ja precei piegādes laikā vai 2 gadu garumā no preces iegādes brīža ir konstatēts bojājums vai defekts izgatavotāja vainas dēļ, „RIKI.LV” pēc klienta izvēles garantē preces remontu, atgriešanu vai apmaiņu. 

 Garantijas saistības ir spēkā sekojošos gadījumos:

  

- Prece tika lietota paredzētajam uzdevumam

- Pircējam ir saglabājies pirkuma čeks (vai pavadzīme) un garantijas talons 

- Prece tika lietota atbilstoši lietošanas noteikumiem 

- Prece pēc iegādes netika pašrocīgi remontēta 

- Preces bojājumi nav radušies nepārvaramas varas, ugunsgrēka vai citu saimniecisku faktoru iedarbības rezultātā 

- Preces bojājumi nav izraisīti telekomunikāciju tīklu, kabeļtīklu un citu ārējo faktoru barošanas standarta neatbilstības rezultātā