Jūs atrodaties sadaļā   Garantijas

Garantijas

 

GUARANTEE

 Uzņēmums „INSTRUMENTI.LV” garantē piedāvātas preces kvalitāti un apliecina to ar Eiropas kvalitātes un drošības sertifikātiem.

 Gadījumā, ja precei piegādes laikā vai 2 gadu garumā no preces iegādes brīža ir konstatēts bojājums vai defekts izgatavotāja vainas dēļ, SIA „M-CRAFT” pēc klienta izvēles garantē preces remontu, atgriešanu vai apmaiņu.

 Garantijas saistības ir spēkā sekojošos gadījumos:

  

  • Prece tika lietota paredzētajam uzdevumam
  • Pircējam ir saglabājies pirkuma čeks (vai pavadzīme) un garantijas talons 
  • Prece tika lietota atbilstoši lietošanas noteikumiem 
  • Prece pēc iegādes netika pašrocīgi remontēta 
  • Preces bojājumi nav radušies nepārvaramas varas, ugunsgrēka vai citu saimniecisku faktoru iedarbības rezultātā 
  • Preces bojājumi nav izraisīti telekomunikāciju tīklu, kabeļtīklu un citu ārējo faktoru barošanas standarta neatbilstības rezultātā

 

 

 

Visas konsultācijas par piedāvāto preci var saņemt pie mums:

 

 

”M-CRAFT” SIA

Biķernieku 122/5, Riga, 
Latvija, LV-1079

Talr.: (+371) 67 819 778
Mob.: (+371) 28 609 091 m-craft@m-craft.lv